Karakter-berichten

Toetsaanslag berichten bieden een heleboel informatie over toetsaanslagen, maar ze niet bieden tekencodes voor teken toetsaanslagen. Een toepassing moet ophalen tekencodes, de TranslateMessage -functie opneemt in haar draad bericht lus. TranslateMessage geeft een WM_KEYDOWN of WM_SYSKEYDOWN -bericht door aan de toetsenbordindeling. De indeling van het bericht virtuele-toonsoort wetboek onderzoekt en, als het correspondeert met een sleutel karakter, biedt het karakter code equivalent (rekening houdend met de stand van de toetsen shift en caps lock). Het genereert vervolgens een teken bericht dat omvat de tekencode en plaatst het bericht bij de bovenkant van de berichtenwachtrij. De volgende iteratie van de lus bericht wordt het teken bericht verwijderd uit de wachtrij en verzendt het bericht naar de juiste venster procedure.