IsWindowEnabled

De IsWindowEnabled functie bepaalt of het opgegeven venster voor muis- en toetsenbordinvoer is ingeschakeld.

BOOL IsWindowEnabled ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster om te testen);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster om te testen.

Retourwaarden

Als het venster is ingeschakeld, is de geretourneerde waarde aan nul.

Als het venster niet is ingeschakeld, is de retourwaarde nul.

Opmerkingen

Een onderliggend venster krijgt input alleen als het is zowel ingeschakeld en zichtbaar.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies, EnableWindow, IsWindowVisible

Index