GetKeyboardLayoutList

De GetKeyboardLayoutList functie haalt de toetsenbord lay-out handvatten overeenkomt met de huidige set landinstellingen voor invoer in het systeem. De functie gekopieerd de grepen aan de gegeven buffer.

(UINT GetKeyboardLayoutList int  nBuff, / / grootte van de buffer in de array-elementHKL ver* lpList / / buffer voor toetsenbord lay-out grepen);
 

Parameters

nBuff
Hiermee geeft u het maximale aantal ingangen dat de buffer kan bevatten.
lpList
Pointer naar de buffer die de array van toetsenbord lay-out grepen ontvangt.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, de geretourneerde waarde is het aantal lay-out grepen naar de buffer gekopieerd, of als nBuff nul is, de geretourneerde waarde is de grootte, in Arrayelementen, van de buffer moest ontvangen alle huidige lay-out grepen.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies, GetKeyboardLayout

Index