MapVirtualKey

De functie MapVirtualKey (kaarten) een virtuele sleutel-code vertaalt in een scan code of teken waarde, of een scancode vertaalt in een virtuele-sleutel code.

(UINT MapVirtualKey UINT  uCode, / / virtuele-key code of scan codeUINTuMapType / / vertaling uit te voeren);
 

Parameters

uCode
Hiermee geeft u de virtuele-sleutel code of scan code voor een sleutel. Hoe deze waarde wordt geďnterpreteerd hangt af van de waarde van de parameter uMapType.
uMapType
Hiermee geeft u de vertaling uit te voeren. De waarde van deze parameter hangt af van de waarde van de parameter uCode:
Waarde Betekenis
0 uCode is een virtuele-toonsoort wetboek en is vertaald in een scancode. Als er een virtuele-sleutel code die maakt geen onderscheid tussen links - en rechts - hand-to-hand sleutels, wordt de linker Scancode geretourneerd. Als er geen vertaling is, retourneert de functie 0.
1 uCode is een scancode en is vertaald in een virtuele-sleutel code die maakt geen onderscheid tussen links - en rechts - hand-to-hand sleutels. Als er geen vertaling is, retourneert de functie 0.
2 uCode is een virtuele-toonsoort wetboek en is vertaald in een unshifted-tekenwaarde in het woord van lagere orde van de resulterende waarde. Dode toetsen (diakritische tekens) zijn aangegeven door de hoogste bit van de resulterende waarde. Als er geen vertaling is, retourneert de functie 0.
3 uCode is een scancode en is vertaald in een virtuele-sleutel code die maakt onderscheid tussen links - en rechts - hand-to-hand sleutels. Als er geen vertaling is, retourneert de functie 0.

Retourwaarden

De retourwaarde is een scancode, een virtuele-sleutel code, of een waarde voor het teken, afhankelijk van de waarde van uCode en uMapType. Als er geen vertaling, is de retourwaarde nul.

Opmerkingen

Een toepassing kan gebruiken MapVirtualKey om te vertalen scan codes de virtuele-sleutel code-constanten VK_SHIFT, VK_CONTROL en VK_MENU, en vice versa. Deze vertalingen maken geen onderscheid tussen de linker- en exemplaren van de shift, ctrl of alt toetsen. Een toepassing kan de Scancode die overeenkomt met de linker- of exemplaar van een van deze sleutels door te bellen MapVirtualKey met uCode ingesteld op een van de volgende constanten voor virtuele-sleutel code krijgen.

VK_LSHIFT VK_RSHIFT
VK_LCONTROL VK_RCONTROL
VK_LMENU VK_RMENU

Deze onderscheiden links - en rechts constanten zijn beschikbaar voor een toepassing alleen door de GetKeyboardState, SetKeyboardState, GetAsyncKeyState, GetKeyStateen MapVirtualKey functies.

Windows CE: Windows CE ondersteunt alleen een waarde van 2 voor de parameter uMapType – toewijzen van virtuele toetsen aan unshifted tekens.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Geďmplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, SetKeyboardState

Index