CreateAcceleratorTable

De CreateAcceleratorTable functie maakt een tabel accelerator.

 HACCEL CreateAcceleratorTable) LPACCEL  lpaccl, / / aanwijzer structuur array met versneller gegevensintcEntries / / aantal structuren in de matrix);
 

Parameters

lpaccl
Aanwijzer naar een matrix van ACCEL structuren die de versneller tabel beschrijft.
cEntries
Hiermee geeft u het aantal ACCEL structuren in de matrix.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de ingang naar de tabel gemaakt versneller; anders, het is NULL. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Voordat een toepassing wordt gesloten, moet het de DestroyAcceleratorTable functie gebruiken om te vernietigen elke versneller tabel dat is gemaakt met behulp van de functie CreateAcceleratorTable.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht toetsenbord sneltoetsen, Toetsenbord Versneller functies, ACCEL, CopyAcceleratorTable, DestroyAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index