Maken van de tabel Accelerator

De eerste stap in het creŽren van een tabel versneller tijdens runtime is een array van structuren ACCEL vullen. Elke structuur in de matrix definieert een versneller in de tabel. Definitie van een accelerator bevat de vlaggen, de sleutel, en de id. De ACCEL structuur heeft de volgende vorm.

typedef struct tagACCEL {/ / accl BYTE fVirt; 
    WORD sleutel; 
    WORD cmd; 
} ACCEL 
 

U definieert een accelerator de toetsaanslag door een ASCII-tekencode of een virtuele-sleutel code opgeven in de sleutel lid van de ACCEL structuur. Als u een virtuele-sleutel code opgeeft, moet u eerst de FVIRTKEY vlag opnemen in het lid fVirt ; anders interpreteert het systeem de code als een ASCII-tekencode. U kunt de vlag COMPRESSORSTURING, FALT of FSHIFT, of alle drie, te combineren, de ctrl, alt of shift-toets met de toetsaanslag opnemen.

Geef de versneller tabel maken, het adres van de array van ACCEL structuren aan de CreateAcceleratorTable functie. CreateAcceleratorTable maakt de versneller tabel and returns the handle aan de tabel.

Index