DestroyAcceleratorTable

De functie DestroyAcceleratorTable vernietigt een versneller tabel. Voordat een toepassing wordt gesloten, moet het deze functie gebruiken om te vernietigen elke versneller tabel dat is gemaakt met behulp van de functie CreateAcceleratorTable.

BOOL DestroyAcceleratorTable ()  HACCEL  hAccel / / verwerken aan versneller tabel);
 

Parameters

hAccel
Ingang naar de tabel versneller te vernietigen. Dit handvat moet zijn gemaakt door een aanroep van de functie CreateAcceleratorTable.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht toetsenbord sneltoetsen, Toetsenbord Versneller functies, CopyAcceleratorTable, CreateAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index