ExtractAssociatedIcon

De functie ExtractAssociatedIcon retourneert een handvat aan een ge´ndexeerde pictogram gevonden in een bestand of een pictogram in een bijbehorende uitvoerbare bestand gevonden.

HICON ExtractAssociatedIcon) HINSTANCE  hInst, / / toepassing aanleg handvatLPTSTRlpIconPath, / / pad en de bestandsnaam van het bestand voor welk pictogram is / / gezochtLPWORDlpiIcon / / pointer naar Pictogramindex);
 

Parameters

hInst
Hiermee geeft u het exemplaar van de toepassing aanroepen van de functie.
lpIconPath
Aanwijzer naar een tekenreeks die aangeeft dat het volledige pad en de bestandsnaam van het bestand waarvoor een pictogram is gewenst. De functie haalt de greep van het pictogram van dat bestand, of van een uitvoerbaar bestand dat bestand is gekoppeld.

Als het pictogram handvat is verkregen uit een uitvoerbaar bestand, slaat de functie het volledige pad en de bestandsnaam van dat uitvoerbaar is in de tekenreeks waarnaar wordt verwezen door lpIconPath.

lpiIcon
Aanwijzer naar een woord dat de index aangeeft van het pictogram waarvan handvat is om te worden verkregen.

Als het pictogram handvat is verkregen uit een uitvoerbaar bestand, de functie van het pictogram-id opgeslagen in het woord waarnaar wordt verwezen door lpiIcon.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde een pictogram handvat. Als het pictogram van een bijbehorende uitvoerbare bestand is uitgepakt, de functie wordt het volledige pad en de bestandsnaam van het uitvoerbare bestand opgeslagen in de tekenreeks waarnaar wordt verwezen door lpIconPath, en van het pictogram-id opgeslagen in het woord waarnaar wordt verwezen door lpiIcon.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde NULL.

Opmerkingen

De ExtractAssociatedIcon functie zoekt eerst naar de ge´ndexeerde pictogram in het bestand opgegeven door lpIconPath. Als de functie kan geen de greep van het pictogram van dat bestand verkrijgen en het bestand een bijbehorende uitvoerbare bestand heeft, het ziet er in dat uitvoerbare bestand voor een pictogram. Verenigingen met uitvoerbare bestanden zijn gebaseerd op extensies van bestandsnamen, in de per-gebruiker deel van het register worden opgeslagen en kunnen worden gedefinieerd met behulp van de File Manager Associate opdracht.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.5 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in shellapi.h.
Bibliotheek importeren:Gebruik shell32.lib.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Pictogrammen overzicht, pictogram functies, ExtractIcon

Index