Een pictogram maken

Een pictogram te gebruiken, moet uw toepassing een handvat om het pictogram te krijgen. In het volgende voorbeeld laat zien hoe twee verschillende pictogram handgrepen maken: één voor het pictogram standaard uitroepteken en één voor een aangepaste pictogram inbegrepen als resource in resource-definitie bestand van de toepassing.

HICON hIcon1;  / / pictogram behandelen HICON hIcon2;  / / pictogram verwerken / / maken van een standaard vraag pictogram. 
 
hIcon1 = LoadIcon (NULL, IDI_QUESTION); 
 
/ / Maak een aangepast pictogram op basis van een resource. 
 
hIcon2 = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(460)); 
 
/ / Maak een aangepast pictogram tijdens runtime 
 

Een toepassing aangepaste pictogrammen als middelen ten uitvoer moeten leggen en moeten gebruiken de LoadIcon of LoadImage functioneren, in plaats van de pictogrammen maken tijdens runtime. Deze aanpak vermijdt apparaat afhankelijkheid, vereenvoudigt de lokalisatie en kan toepassingen delen pictogram bitmaps. In het volgende voorbeeld wordt echter CreateIcon bij het maken van een aangepast pictogram tijdens runtime, op basis van bitmap bitmaskers; het is opgenomen om te illustreren hoe het systeem interpreteert pictogram bitmap bitmaskers.

HICON hIcon3;   // icon handle 
 
// Yang icon AND bitmask 
 
BYTE ANDmaskIcon[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // line 1 
           0xFF, 0xFF, 0xC3, 0xFF,  // line 2 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF,  // line 3 
           0xFF, 0xFE, 0x00, 0x7F,  // line 4 
 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0x1F,  // line 5 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F,  // line 6 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F,  // line 7 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x07,  // line 8 
 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x03,  // line 9 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x03,  // line 10 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x01,  // line 11 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x01,  // line 12 
 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x01,  // line 13 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 14 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 15 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 17 
           0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 18 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 19 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x01,  // line 20 
 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01,  // line 21 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01,  // line 22 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x03,  // line 23 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x03,  // line 24 
 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x07,  // line 25 
           0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x0F,  // line 26 
           0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x0F,  // line 27 
           0xFF, 0xFF, 0x80, 0x1F,  // line 28 
 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0x7F,  // line 29 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0xFF,  // line 30 
           0xFF, 0xF8, 0x03, 0xFF,  // line 31 
           0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF}; // line 32 
 
// Yang icon XOR bitmask 
 
BYTE XORmaskIcon[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 1 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 2 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 3 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 4 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 5 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 6 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 7 
           0x00, 0x00, 0x38, 0x00,  // line 8 
 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 9 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 10 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 11 
           0x00, 0x00, 0x38, 0x00,  // line 12 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 13 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 14 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 15 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 17 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 18 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 19 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 20 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 21 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 22 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 23 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 24 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 25 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 26 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 27 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 28 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 29 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 30 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 31 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // line 32 
 
hIcon3 = CreateIcon(hinst,  // application instance 
       32,       // icon width 
       32,       // icon height 
       1,        // number of XOR planes 
       1,        // number of bits per pixel 
       ANDmaskIcon,   // AND bitmask 
       XORmaskIcon);  // XOR bitmask 
 

CreateIcon wordt het pictogram maken, de volgende waarheid tabel toegepast op de en en XOR bitmaskers.

EN bitmasker XOR bitmasker Weergave
0 0 Black
0 1 White
1 0 Scherm
1 1 Omgekeerde scherm

Alvorens te sluiten, moet uw toepassing DestroyIcon gebruiken om te vernietigen elke pictogram die het gemaakt met CreateIconIndirect. Het is niet nodig te vernietigen pictogrammen gemaakt door andere functies.

Index