DestroyIcon

De functie DestroyIcon vernietigt een pictogram en bevrijdt het pictogram bezet geheugen.

BOOL DestroyIcon ()  HICON  hIcon / / verwerken tot pictogram te vernietigen);
 

Parameters

hIcon
Ingang naar het pictogram om te worden vernietigd. Het pictogram mag niet worden gebruikt.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Het is alleen nodig Bel DestroyIcon voor iconen en cursors gemaakt met de CreateIconIndirect functie. Gebruik deze functie niet te vernietigen een gedeelde pictogram. Het pictogram voor een gedeelde is geldig zolang de module waarvan het was geladen in het geheugen blijft. De volgende functies verkrijgen een gedeelde pictogram:

Windows CE: De functie DestroyIcon kan worden aangeroepen op het pictogram handvat terug van CreateIconIndirect, ExtractIconEx, LoadImage of LoadIcon. Het pictogram handvat is ongeldig na het aanroepen van DestroyIcon.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Pictogrammen overzicht, pictogram functies, CreateIconIndirect