Icon Display

U kunt de afbeelding voor een pictogram ophalen met behulp van de functie GetIconInfo , en het kunt tekenen met behulp van de functie DrawIconEx . Geef de DI_COMPAT vlag in de aanroep van DrawIconExwilt tekenen de standaardafbeelding voor een pictogram. Als u de vlag DI_COMPAT niet opgeeft, vestigt DrawIconEx het pictogram met de afbeelding die de gebruiker opgegeven.

Wanneer het systeem wordt een pictogram weergegeven, het moet uitpakken het aangewezen pictogram beeld van de.EXE of.Dll-bestand. Het systeem gebruikt de volgende stappen uit om de pictogramafbeelding van het te selecteren:

  1. Selecteer de resource RT_GROUP_ICON. Als meer dan één dergelijke resource bestaat, Windows NT gebruikt de eerste resource weergegeven in de resource script, terwijl Windows 95 de eerste resource weergegeven in alfabetische volgorde kiest.
  2. Selecteer het juiste RT_ICON beeld van de resource RT_GROUP_ICON. Als meer dan één afbeelding bestaat, het systeem de volgende criteria gebruikt om een afbeelding kiezen:

Opmerki&ngnbsp; Het systeem behandelt alle kleurdiepten van 8 of meer bpp als gelijke. Daarom is er geen voordeel van met inbegrip van een afbeelding met 16 x 16 256 kleuren en een 16 x 16 16 kleurenafbeelding in dezelfde resource — het systeem zal Kies de eerste die het tegenkomt. Wanneer de weergave in 8 bpp modus is, het systeem zal een pictogram 16 kleur kiezen meer dan een pictogram 256 kleuren, en zal alle pictogrammen met behulp van het standaardpalet systeem weergeven.

Index