LookupIconIdFromDirectory

De LookupIconIdFromDirectory functie wordt gezocht door pictogram of cursor gegevens voor het pictogram of de cursor die het beste past bij de huidige weergaveapparaat.

int () LookupIconIdFromDirectory PBYTE  presbits, / / adres van resourcegegevensBOOLfIcon / / look voor pictogram of cursor);
 

Parameters

presbits
Verwijzing naar de pictogram of cursor directorygegevens. Omdat deze functie niet de resourcegegevens valideert, het veroorzaakt een algemene beschermingsfout (GP) of een ongedefinieerde waarde geretourneerd als presbits niet naar geldige resourcegegevens verwijzen is.
fIcon
Hiermee geeft u aan of een pictogram of een cursor wordt aangevraagd. Als deze parameter TRUE is, de functie is op zoek naar een pictogram; Als de parameter FALSE is, de functie is op zoek naar een cursor.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde een geheel getal als id voor het pictogram of de cursor die het beste past bij de huidige weergaveapparaat resource.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Een resourcegroep bestand van het type RT_GROUP_ICON (RT_GROUP_CURSOR geeft cursors) pictogram (of cursor) gegevens in verschillende indelingen voor apparaatafhankelijk en apparaat-onafhankelijke bevat. LookupIconIdFromDirectory zoekt het bronbestand voor het pictogram (of cursor) die het beste past de huidige weergaveapparaat en zijn geheel getal als id retourneert. De functies FindResource en FindResourceEx u de MAKEINTRESOURCE macro met deze id zoekt de resource in de module.

De map pictogram wordt geladen uit een resourcegroep bestand met resource type RT_GROUP_ICON (of RT_GROUP_CURSOR voor cursors), en een integer Resourcenaam voor het specifieke pictogram om te worden geladen. LookupIconIdFromDirectory retourneert een geheel getal als id die de resourcenaam van de van het pictogram dat het beste past bij de huidige weergaveapparaat.

De functies LoadIcon, LoadCursoren LoadImage deze functie gebruiken om te zoeken naar de opgegeven resourcegegevens voor het pictogram of de cursor die het beste past bij de huidige weergaveapparaat.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Pictogrammen overzicht, pictogram functies, CreateIconFromResource, CreateIconIndirect, FindResource, FindResourceEx, GetIconInfo, LoadCursor, LoadIcon, LoadImage, LookupIconIdFromDirectoryEx, MAKEINTRESOURCE

Index