Selecteren van tekst

Na het selecteren van een edit-besturingselement, kan de gebruiker tekst in het besturingselement selecteren door met de muis of het toetsenbord. Een toepassing kan de posities van het begin- en einddatum van de huidige selectie in een edit-besturingselement ophalen door het besturingselement een EM_GETSEL -bericht te verzenden. De geretourneerde waarde voor de eindpositie is één hoger dan het laatste teken in de selectie (dat wil zeggen de positie van het eerste teken na de laatste geselecteerde teken).

Een toepassing kan ook tekst selecteren in een edit-besturingselement via het besturingselement een EM_SETSEL -mailbericht met de begin- en einddatum karakter indices voor de selectie. Bijvoorbeeld, kan de toepassing EM_SETSEL met EM_REPLACESEL om tekst te verwijderen uit een edit-besturingselement.

Deze drie berichten toepassen op beide besturingselementen één regel en meerdere regels bewerken.

Index