Het lettertype dat wordt gebruikt door een Edit-besturingselement wijzigen

Een toepassing kan het lettertype wijzigen waaraan een edit-besturingselement wordt gebruikt door de WM_SETFONT -bericht te sturen. De meeste toepassingen is hiervoor tijdens het verwerken van het WM_INITDIALOG bericht. Het lettertype wijzigt niet de grootte van het besturingselement voor bewerking; toepassingen die de WM_SETFONT boodschap wellicht ophalen van de statistieken van het lettertype voor de tekst en de grootte van het besturingselement voor bewerking herberekenen. Zie voor meer informatie over lettertypen en lettertype-afmetingen, lettertypen en tekst.

Index