EN_UPDATE

De EN_UPDATE melding wordt verzonden wanneer een edit-besturingselement is ongeveer om gewijzigde tekst weer te geven. Deze melding wordt verzonden wanneer het besturingselement de tekst heeft opgemaakt, maar voordat de tekst wordt weergegeven. Dit maakt het mogelijk om het formaat van het venster Controle bewerken te indien nodig. Het bovenliggende venster van het besturingselement voor bewerking ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

EN_UPDATE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / id voor edit control hwndEditCtrl (HWND) lParam; =      / / verwerken van besturingselement bewerken 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EN_CHANGE, WM_COMMAND

Index