EM_GETSEL

Een toepassing signaal een EM_GETSEL te krijgen van de posities van het begin- en einddatum van de huidige selectie in een edit-besturingselement.

EM_GETSEL wParam = (WPARAM) (LPDWORD) lpdwStart; / / begin positie lParam ontvangt = (LPARAM) (LPDWORD) lpdwEnd;   / / ontvangt eindpositie 
 

Parameters

lpdwStart
Waarde van wParam. Aanwijzer naar een 32-bits waarde die de beginpositie van de selectie ontvangt. Deze parameter kan worden NULL.
lpdwEnd
Waarde van lParam. Aanwijzer naar een 32-bits waarde die de positie van de eerste deelvensters teken na het einde van de selectie ontvangt. Deze parameter kan worden NULL.

Retourwaarden

De retourwaarde is een op nul gebaseerde 32-bits waarde met de beginpositie van de selectie in het woord van de lage-orde en de positie van het eerste teken na het laatste teken in de eersterangs woord geselecteerd. Als een van beide waarden groter is dan 65, 535, de retourwaarde is -1.

Opmerkingen

In een besturingselement rich edit, als de selectie niet volledig in de eerste 64 kB is opgenomen, gebruikt het bericht EM_EXGETSEL.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_EXGETSEL, EM_SETSEL

Index