EM_EMPTYUNDOBUFFER

Een toepassing verzendt een bericht van EM_EMPTYUNDOBUFFER de vlag ongedaan maken van een edit-besturingselement opnieuw instellen. De vlag van ongedaan maken is ingesteld wanneer een bewerking binnen het besturingselement voor bewerking ongedaan worden gemaakt kan.

 EM_EMPTYUNDOBUFFER wParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

Dit bericht geeft niet als resultaat een waarde.

Opmerkingen

De vlag van ongedaan maken automatisch opnieuw wordt ingesteld wanneer het besturingselement voor bewerking een bericht van WM_SETTEXT of EM_SETHANDLE ontvangt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_CANUNDO, EM_SETHANDLE, EM_UNDO, WM_SETTEXT

Index