EN_MAXTEXT

De EN_MAXTEXT melding wordt verzonden wanneer de huidige tekst invoegen heeft overschreden het opgegeven aantal tekens voor het besturingselement voor bewerking. De tekstinvoeging van de is afgekapt.

Dit bericht is ook verzonden wanneer een edit-besturingselement geen de ES_AUTOHSCROLL stijl heeft en het aantal tekens moet worden ingevoegd zou zijn dan de breedte van het besturingselement bewerken.

Dit bericht is ook verzonden wanneer een edit-besturingselement geen de ES_AUTOVSCROLL stijl heeft en het totale aantal regels die voortvloeien uit een tekst invoegen zou groter zijn dan de hoogte van het besturingselement bewerken.

Het bovenliggende venster van het besturingselement voor bewerking ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

EN_MAXTEXT idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / id voor edit control hwndEditCtrl (HWND) lParam; =      / / verwerken van besturingselement bewerken 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten

Index