EM_SETMARGINS

Een toepassing verzendt het bericht EM_SETMARGINS instellen op de breedte van de linker- en rechtermarge voor een edit-besturingselement. Het bericht hertekent de controle aan de nieuwe marges.

 EM_SETMARGINS wParam = (WPARAM) fwMargin;          / / links en/of rechts marges lParam = (LPARAM) MAKELONG (wLeft, wRight);   / / breedte van de linker- of rechtermarge, in pixels 
 

Parameters

fwMargin
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de marges wilt instellen. Deze parameter kan bestaan uit een combinatie van de volgende waarden:
Waarde Betekenis
EC_LEFTMARGIN Wordt de linkermarge ingesteld.
EC_RIGHTMARGIN Wordt de rechtermarge ingesteld.
EC_USEFONTINFO Informatie wordt over het huidige lettertype van het besturingselement voor bewerking de marges ingesteld. Voor een besturingselement voor één regel bewerken, zijn marges ingesteld op de gemiddelde breedte van de tekens in het lettertype. Bewerken voor meerdere regels controle, de rechtermarge wordt ingesteld op de "Een" breedte van het lettertype (de afstand toegevoegd alvorens een teken op de huidige positie) en de linkermarge is ingesteld op de breedte "C" (de afstand toegevoegd aan de huidige positie om witte ruimte rechts van een teken).

Als EC_USEFONTINFO is opgegeven, wordt de parameter lParam genegeerd.

wLeft
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam. Hiermee geeft u de breedte van de linkermarge, in pixels. Deze waarde wordt genegeerd als fwMargin geen EC_LEFTMARGIN bevat of als EC_USEFONTINFO is opgegeven.
wRight
Waarde van de eersterangs woord van lParam. Hiermee geeft u de breedte van de rechtermarge, in pixels. Deze waarde wordt genegeerd als fwMargin geen EC_RIGHTMARGIN bevat of als EC_USEFONTINFO is opgegeven.

Retourwaarden

Dit bericht geeft niet als resultaat een waarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_GETMARGINS

Index