EM_SETMODIFY

Een toepassing signaal een EM_SETMODIFY in te stellen of de wijziging markering voor een edit-besturingselement wissen. De wijziging vlag geeft aan of de tekst in het besturingselement voor bewerking is gewijzigd. Wanneer de gebruiker de tekst wijzigt wordt automatisch ingesteld. Een EM_GETMODIFY-bericht kan worden verzonden voor het ophalen van de waarde van de wijziging vlag.

EM_SETMODIFY wParam = (WPARAM) (UINT) fModified;  / / wijziging vlag lParam = 0;              / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fModified
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de nieuwe waarde voor de wijziging vlag. De waarde TRUE geeft aan dat de tekst is gewijzigd, en de waarde FALSE geeft aan dat het niet is gewijzigd.

Retourwaarden

Dit bericht geeft niet als resultaat een waarde.

Opmerkingen

In een besturingselement rich edit, zal objecten die zijn gemaakt zonder de REO_DYNAMICSIZE vlag sluiten in hun extents zien wanneer de markering wijzigen is ingesteld op FALSE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_GETMODIFY, REOBJECT

Index