Bewerkingen ongedaan maken tekst

Elk besturingselement bewerken onderhoudt een ongedaan maken-vlag die aangeeft of een toepassing (ongedaan maken) de meest recente bewerking op de bewerking besturingselement tegenboeken kunt (aan een tekst verwijdering ongedaan worden gemaakt, bijvoorbeeld). Het besturingselement voor bewerking stelt u de vlag ongedaan maken om aan te geven dat de bewerking ongedaan worden gemaakt kan en stelt, worden hersteld om aan te geven dat de bewerking kan niet ongedaan gemaakt worden. Een programma kan vaststellen dat de instelling van de vlag ongedaan maken door het besturingselement een EM_CANUNDO signaal.

Een toepassing kan de meest recente bewerking ongedaan maken door het besturingselement een EM_UNDO -bericht te verzenden. Een actie kan ongedaan worden gemaakt mits geen andere controle bewerking zich het eerst voordoet. De gebruiker kan bijvoorbeeld tekst verwijderen, vervangen de tekst (de verwijdering ongedaan maken) en verwijdert u vervolgens de tekst opnieuw (ongedaan maken de vervanging). Het EM_UNDO bericht geldt voor beide besturingselementen één regel en meerdere regels bewerken en altijd werken voor enkele-lijn besturingselementen bewerken.

Een toepassing kan opnieuw instellen van een edit-besturingselement ongedaan maken vlag door het besturingselement een EM_EMPTYUNDOBUFFER -bericht te verzenden. Het systeem opnieuw automatisch de vlag ongedaan maken wanneer een edit-besturingselement een bericht van EM_SETHANDLE of WM_SETTEXT ontvangt . De functie SetDlgItemText signaal een WM_SETTEXT.