Een tekst Buffer initialiseren

Een toepassing kan initialiseren of een edit-besturingselement de tekst buffer initialiseren door het aanroepen van de functie SetDlgItemText . Een toepassing kan de inhoud van een tekst buffer ophalen door het aanroepen van de functie GetDlgItemText.

Index