Behandeling Word Wrap

Een toepassing kan word wrap functies met meerdere regels bewerken besturingselementen gebruiken om te zoeken het woord of de word-fragment dat naar de volgende regel moet worden verpakt. Met behulp van de functie standaard woord wrap geboden door het systeem, de lijnen altijd eindigen op de spaties tussen woorden. Een toepassing kunt een eigen functie woord wrap opgeven door leveren een EditWordBreakProc woord wrap functie en versturen een edit-besturingselement EM_SETWORDBREAKPROC . Een toepassing kan het adres van de huidige functie woord wrap ophalen door het besturingselement een EM_GETWORDBREAKPROC signaal.

Een toepassing kan directe meerdere regels bewerken besturingselement toevoegen of verwijderen van een afbrekingsteken zachte lijn (twee regelterugloop en een regelinvoer) automatisch aan het einde van tekstterugloop lijnen. Een toepassing kan deze functie in- of uitschakelen weer door het besturingselement voor bewerking een EM_FMTLINES signaal. Dit bericht geldt alleen voor besturingselementen voor meerdere regels bewerken en heeft geen invloed op een regel die met een vaste regeleinde (één carriage return en een linefeed ingevoerd door de gebruiker eindigt).

Index