EM_SETREADONLY

Een toepassing signaal een EM_SETREADONLY wilt instellen of verwijderen de alleen-lezen stijl (ES_READONLY) van een edit-besturingselement.

 EM_SETREADONLY wParam = fReadOnly (WPARAM) (BOOL); / / alleen-lezen vlag lParam = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fReadOnly
Waarde van wParam. Hiermee bepaalt u of wilt instellen of verwijderen van de ES_READONLY stijl. De waarde TRUE wordt de stijl van ES_READONLY; de waarde FALSE verwijdert de ES_READONLY stijl.

Retourwaarden

Als de bewerking is voltooid, is de retourwaarde aan nul; anders is het nul.

Opmerkingen

Wanneer een edit-besturingselement de stijl van de ES_READONLY heeft, wijzigen de gebruiker de tekst in het besturingselement voor bewerking niet.

Om te bepalen of een edit-besturingselement heeft de stijl van de ES_READONLY, de GetWindowLong functie gebruiken met de vlag GWL_STYLE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, GetWindowLong

Index