EN_CHANGE

De EN_CHANGE melding wordt verzonden wanneer de gebruiker een actie die tekst in een edit-besturingselement kan hebben gewijzigd heeft uitgevoerd. In tegenstelling tot de melding EN_UPDATE, wordt deze melding verzonden nadat het systeem het scherm bijwerkt. Het bovenliggende venster van het besturingselement voor bewerking ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

EN_CHANGE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / id voor edit control hwndEditCtrl (HWND) lParam; =      / / verwerken van besturingselement bewerken 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EN_UPDATE, WM_COMMAND

Index