EM_UNDO

Een toepassing verzendt een bericht van de EM_UNDO om de laatste controle bewerking ongedaan te maken.

EM_UNDO wParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is altijd waar voor een besturingselement voor één regel bewerken. Voor een besturingselement meerdere regels bewerken is de resultaatwaarde TRUE als de bewerking ongedaan maken is succesvol, of FALSE als de bewerking ongedaan maken mislukt.

Opmerkingen

Een bewerking ongedaan maken kan ook ongedaan worden gemaakt. Bijvoorbeeld, kunt u herstellen verwijderde tekst met het eerste bericht van EM_CANUNDO, en de tekst opnieuw met een tweede EM_CANUNDO bericht verwijderen, zolang er geen tussenliggende bewerking.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_CANUNDO

Index