SendDlgItemMessage

De functie SendDlgItemMessage stuurt een bericht naar het opgegeven besturingselement in een dialoogvenster.

Lang SendDlgItemMessage) HWND  hDlg, / / verwerken van dialoogvenster intnIDDlgItem, / / id van besturingselementUINTMsg, / / bericht te sturenWPARAMwParam, / / eerste bericht parameterLPARAMlParam / / tweede bericht parameter);
 

Parameters

hDlg
Het dialoogvenster met het besturingselement identificeert.
nIDDlgItem
Hiermee geeft u de id van het besturingselement dat het bericht ontvangt.
Msg
Hiermee geeft u het bericht moet worden verzonden.
wParam
Hiermee geeft u extra message-specifieke informatie.
lParam
Hiermee geeft u extra message-specifieke informatie.

Retourwaarden

De retourwaarde geeft het resultaat van de verwerking van berichten en hangt af van de boodschap.

Opmerkingen

De functie SendDlgItemMessage retourneert geen totdat het bericht is verwerkt.

Met behulp van SendDlgItemMessage is identiek aan het ophalen van een greep van het opgegeven besturingselement en aanroepen van de functie SendMessage.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van dialoogvenster vakken, dialoogvenster vak functies, SendMessage