WM_ENTERIDLE

De WM_ENTERIDLE-bericht wordt verzonden naar het venster van de eigenaar van een modaal dialoogvenster of het menu dat is het invoeren van een ruststand. Een modaal dialoogvenster of het menu treedt een ruststand wanneer geen berichten in de wachtrij wachten nadat het heeft een of meer eerdere berichten verwerkt.

WM_ENTERIDLE fuSource = wParam;    / / idle-source vlag hwnd = lParam (HWND); / / verwerken van dialoogvenster vak of eigenaar 
 

Parameters

fuSource
Waarde van wParam. Hiermee geeft u aan of het bericht is het resultaat van een dialoogvenster of een menu wordt weergegeven. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
MSGF_DIALOGBOX Het systeem is inactief, omdat er een dialoogvenster wordt weergegeven.
MSGF_MENU Het systeem is inactief, omdat een menu wordt weergegeven.

hwnd
Waarde van lParam. Bevat de ingang van het dialoogvenster (als fuSource MSGF_DIALOGBOX is) of van het venster met het weergegeven menu (als fuSource MSGF_MENU).

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

U kunt het bericht WM_ENTERIDLE voor een dialoogvenster onderdrukken door te maken in het dialoogvenster met de stijl DS_NOIDLEMSG.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van dialoogvenster vakken, dialoogvensterberichten, DefWindowProc

Index