Het bericht WM_COMMAND

Een besturingselement kan verzenden een bericht WM_COMMAND het dialoogvenster vak procedure als de gebruiker in het besturingselement een actie uitvoert. Deze berichten, zogenaamde meldingen, informeren de procedure van gebruikersinvoer en toestaan te verrichten passende reacties.

Alle vooraf gedefinieerde controles, met uitzondering van statische besturingselementen, verzenden meldingsberichten voor acties van de geselecteerde gebruiker. Bijvoorbeeld, verzendt een drukknop de melding BN_CLICKED wanneer de gebruiker de knop kiest. In alle gevallen, het woord van lagere orde van de wParam parameter bevat de id van het besturingselement, de eersterangs woord van wParam bevat de berichtgevingscode en de parameter lParam bevat de vensteringang van de controle.

Het dialoogvenster vak procedure moet volgen en kennisgeving berichten verwerken. In het bijzonder, moet de procedure verwerken berichten met de IDOK of IDCANCEL-identificatie; deze berichten vertegenwoordigen een verzoek van de gebruiker om het dialoogvenster te sluiten. De procedure moet sluit het dialoogvenster met de EndDialog functie voor modale dialoogvensters en de DestroyWindow functie voor niet-modale dialoogvensters.

Het systeem stuurt ook WM_COMMAND berichten naar het dialoogvenster vak procedure als het dialoogvenster een menu, zoals het menu systeem heeft, en de gebruiker een opdracht kiest. In het bijzonder stuurt het systeem een WM_COMMAND-bericht met de wParam -parameter ingesteld op IDCANCEL wanneer de gebruiker de opdracht Close in het systeemmenu van het dialoogvenster kiest. Het bericht is bijna identiek aan de melding bericht verzonden door de knop Annuleren en op precies dezelfde manier moet worden verwerkt.

Index