Systeemmenu

Het systeem geeft een dialoogvenster een systeemmenu wanneer de sjabloon de WS_SYSMENU stijl geeft. Om te voorkomen dat ongepaste opdracht input, het systeem schakelt automatisch uit alle opdrachten in het menu behalve de verhuizing en nauwe opdrachten. De gebruiker kan de opdracht verplaatsen gebruiken om het dialoogvenster verplaatsen. Wanneer de gebruiker de opdracht sluiten kiest, stuurt het systeem een WM_COMMAND -bericht naar het dialoogvenster vak procedure met de wParam -parameter ingesteld op IDCANCEL. Dit is identiek aan de boodschap van de knop Annuleren als de gebruiker het kiest. De aanbevolen actie voor dit bericht is om het dialoogvenster te sluiten en de gevraagde opdracht of taak annuleren.

Hoewel andere menu's in dialoogvensters niet aanbevolen worden, kunt een dialoogvenster vak sjabloon een menu door de bevoorrading van de id of de naam van een menu resource opgeven. In dit geval het systeem laadt de resource en het menu voor het dialoogvenster wordt gemaakt. Toepassingen gebruiken meestal menu-id's of namen in sjablonen wanneer gebruik van de sjablonen voor het maken van aangepaste windows in plaats van dialoogvensters.

Index