Berichtvensters

Een bericht is een speciale dialoogvenster die een toepassing gebruiken kan voor het weergeven van berichten en gevraagd voor eenvoudige input. Een berichtvenster bevat meestal een SMS-bericht en een of meer knoppen. Een toepassing maakt het berichtvenster door met behulp van de functie MessageBox of MessageBoxEx , de tekst en het aantal en de soorten knoppen weer te geven. De functie MessageBoxEx ook kunt u de taal voor de tekst van elke vooraf gedefinieerde drukknoppen in het berichtvak opgeven.

Hoewel het bericht een dialoogvenster is, neemt het systeem volledige controle van de oprichting en het beheer van het berichtvenster. Dit betekent dat de toepassing voorziet niet in een dialoogvenster vak sjabloon en dialoogvenster vak procedure. Het systeem creŽert zijn eigen sjabloon op basis van de tekst en knoppen voor het berichtvenster opgegeven en levert zijn eigen dialoogvenster vak procedure.

Een bericht is een modaal dialoogvenster en het systeem maakt het met behulp van dezelfde interne functies die DialogBox gebruikt. Als de toepassing een eigenaar venster geeft bij het aanroepen van MessageBox of MessageBoxEx, geeft het systeem de eigenaar wordt uitgeschakeld. Een toepassing kan ook direct het systeem uitschakelen alle op het hoogste niveau Vensters die behoren tot de huidige thread door waarde te geven de MB_TASKMODAL bij het maken van het dialoogvenster.

Het systeem kan berichten sturen naar de eigenaar, zoals WM_CANCELMODE en WM_ENABLE, net als bij het maken van een modaal dialoogvenster. De eigenaar venster moet opgevraagd door deze berichten handelingen uitvoeren.