De WS_TABSTOP stijl

De tab-toets en shift + tab toetsen hebben geen effect wanneer de besturingselementen in het dialoogvenster niet de WS_TABSTOP stijl hoeft. Het systeem ziet er voor deze stijl als het zoekt naar het volgende besturingselement in het dialoogvenster de invoerfocus ontvangen.

Wanneer de gebruiker op tab of shift + tab, bepaalt het systeem eerst of het besturingselement de invoerfocus hebben verwerkt deze sleutels. Het signaal het besturingselement een WM_GETDLGCODE , en als het besturingselement DLGC_WANTTAB retourneert, het systeem de sleutels doorgegeven aan het besturingselement. Anders, het systeem gebruikt de functie GetNextDlgTabItem om te zoeken het volgende besturingselement dat is zichtbaar, niet uitgeschakeld, en dat heeft de WS_TABSTOP stijl. Het zoeken begint met de controle momenteel met de invoerfocus en opbrengst in de volgorde waarin de besturingselementen zijn gemaakt dat wil zeggen, de volgorde waarin ze zijn gedefinieerd in het dialoogvenster vak sjabloon. Wanneer een besturingselement met de vereiste kenmerken, het systeem zoekt, verplaatst het systeem de invoerfocus naar het.

Een toepassing kan ook GetNextDlgTabItem gebruiken om te zoeken met de WS_TABSTOP stijl besturingselementen. De functie haalt de vensteringang van het volgende of het vorige besturingselement de WS_TABSTOP stijl hebben zonder de input focus verplaatsen.

Index