Dialoogvensterberichten

De volgende berichten worden gebruikt voor het maken en beheren van dialoogvensters en besturingselementen in dialoogvensters.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index