Dialoogvenster vak functies

De volgende functies worden gebruikt voor het maken en beheren van dialoogvensters en besturingselementen in dialoogvensters.

CreateDialog
CreateDialogIndirect
CreateDialogIndirectParam
CreateDialogParam
DefDlgProc
DialogBox
DialogBoxIndirect
DialogBoxIndirectParam
DialogBoxParam
DialogProc
EndDialog
GetDialogBaseUnits
GetDlgCtrlID
GetDlgItem
GetDlgItemInt
GetDlgItemText
GetNextDlgGroupItem
GetNextDlgTabItem
IsDialogMessage
MapDialogRect
MessageBox
MessageBoxEx
SendDlgItemMessage
SetDlgItemInt
SetDlgItemText
MessageBoxIndirect

Index