GetCursor

De GetCursor functie haalt de ingang naar de huidige cursor.

HCURSOR GetCursor(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is de ingang naar de huidige cursor. Als er geen cursor, is de retourwaarde NULL.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Cursors overzicht, Cursor functies, SetCursor

Index