Een Cursor maken

In het volgende voorbeeld wordt gemaakt van twee handgrepen cursor: één voor de zandloper standaardcursor en één voor een aangepaste cursor opgenomen als een resource in resource-definitie bestand van de toepassing.

HINSTANCE hinst;      / / ingang naar het huidige exemplaar HCURSOR hCurs1, hCurs2;   / / cursor behandelt / / maken een zandloper standaardcursor. 
 
hCurs1 = LoadCursor (NULL, IDC_WAIT); 
 
/ / Maak een aangepaste cursor op basis van een resource. 
 
hCurs2 = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(240)) 
 

U moet aangepaste cursors implementeren als middelen. In plaats van de cursors maken tijdens runtime, de functie LoadCursor, LoadCursorFromFile, of LoadImage om apparaat afhankelijkheid, te vereenvoudigen lokalisatie en toepassingen kunnen delen cursor ontwerpen te vermijden.

In het volgende voorbeeld wordt de functie CreateCursor gebruikt om een aangepaste cursor tijdens runtime. In het voorbeeld is hier opgenomen om te illustreren hoe het systeem interpreteert cursor bitmaskers.

HINSTANCE hinst;      // handle to current instance 
HCURSOR hCurs1, hCurs2;   // cursor handles 
 
HCURSOR hCurs3;       // cursor handle 
 
// Yin cursor AND bitmask 
 
BYTE ANDmaskCursor[] = 
{ 
  0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF,  // line 1 
  0xFF, 0xC0, 0x1F, 0xFF,  // line 2 
  0xFF, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 3 
  0xFE, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 4 
 
  0xF7, 0x01, 0xFF, 0xFF,  // line 5 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 6 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 7 
  0xE0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 8 
 
  0xC0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 9 
  0xC0, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 10 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 11 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 12 
 
  0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 13 
  0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 14 
  0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 15 
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 16 
 
  0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 17 
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 18 
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 19 
  0x80, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 20 
 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 21 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 22 
  0xC0, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 23 
  0xC0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 24 
 
  0xE0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 25 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 26 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 27 
  0xF8, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 28 
 
  0xFE, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 29 
  0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 30 
  0xFF, 0xC3, 0xFF, 0xFF,  // line 31 
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF  // line 32 
};
 
// Yin cursor XOR bitmask 
 
BYTE XORmaskCursor[] = 
{ 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 1 
  0x00, 0x03, 0xC0, 0x00,  // line 2 
  0x00, 0x3F, 0x00, 0x00,  // line 3 
  0x00, 0xFE, 0x00, 0x00,  // line 4 
 
  0x0E, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 5 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 6 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 7 
  0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 8 
 
  0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 9 
  0x1F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 10 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 11 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 12 
 
  0x3F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 13 
  0x7F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 14 
  0x7F, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 15 
  0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
  0x7F, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 17 
  0x7F, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 18 
  0x7F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 19 
  0x3F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 20 
 
  0x3F, 0xC7, 0xF0, 0x00,  // line 21 
  0x3F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 22 
  0x1F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 23 
  0x1F, 0x83, 0xE0, 0x00,  // line 24 
 
  0x0F, 0xC7, 0xE0, 0x00,  // line 25 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 26 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 27 
  0x01, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 28 
 
  0x00, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 29 
  0x00, 0x3C, 0x00, 0x00,  // line 30 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 31 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00  // line 32 
};
 
// Create a custom cursor at run time. 
 
hCurs3 = CreateCursor( hinst,  // app instance 
       19,        // horizontal position of hot spot 
       2,         // vertical position of hot spot 
       32,        // cursor width 
       32,        // cursor height 
       ANDmaskCursor,   // AND bitmask 
       XORmaskCursor );  // XOR bitmask 
 

CreateCursor wordt de cursor maken, de volgende waarheid tabel toegepast op de en en XOR bitmaskers.

EN bitmasker XOR bitmasker Weergave
0 0 Black
0 1 White
1 0 Scherm
1 1 Omgekeerde scherm

Voor meer informatie, Zie Bitmaps.

Alvorens te sluiten, moet u de functie DestroyCursor te vernietigen elke cursors die u hebt gemaakt met CreateCursor. Het is niet nodig te vernietigen cursors gemaakt door andere functies.

Index