SetCursorPos

De SetCursorPos functie wordt de cursor verplaatst naar de opgegeven schermco÷rdinaten. Als de nieuwe co÷rdinaten niet binnen de rechthoek scherm instellen door de meest recente ClipCursor functie zijn, wijzigt het systeem automatisch de co÷rdinaten zodat de cursor binnen de rechthoek blijft.

BOOL SetCursorPos ()  int  x, / / horizontale positie int Y / / verticale positie);
 

Parameters

X
Hiermee geeft u de nieuwe x-co÷rdinaat, in de schermco÷rdinaten, van de cursor.
Y
Hiermee geeft u de nieuwe y-co÷rdinaat, in de schermco÷rdinaten, van de cursor.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De cursor is een gedeelde bron. Een venster moet de cursor alleen wanneer de cursor zich in het clientgebied.

Het aanroepende proces moeten WINSTA_WRITEATTRIBUTES toegang tot het venster station.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Cursors overzicht, Cursor functies, ClipCursor, GetCursorPos, SetCaretPos, SetCursor, ShowCursor

Index