De muis en de Cursor

Het systeem weerspiegelt de bewegingen van de muis door het verplaatsen van de cursor op het scherm dienovereenkomstig. Als de cursor over verschillende delen van windows of in verschillende vensters beweegt, verandert het systeem (of een toepassing) het uiterlijk van de cursor. Bijvoorbeeld, wanneer de cursor een vensterrand kruist, verandert het systeem de cursor in een pijl met twee punten.

Als het systeem niet een muis hoeft, wordt het systeem weergegeven en verplaatst de cursor alleen wanneer de gebruiker bepaalde opdrachten, zoals die gebruikt om de grootte of verplaats een venster kiest. Om de gebruiker te voorzien van een methode voor het weergeven en verplaatsen van de cursor wanneer een muis niet beschikbaar is, een toepassing de cursor functies kunt simuleren muisbeweging. Deze simulatie mogelijkheid gegeven, kan de gebruiker gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen.

Index