LoadCursor

De functie LoadCursor ladingen de opgegeven cursor resource uit het uitvoerbare bestand (.EXE) bestand die hoort bij een toepassingsexemplaar van de.

Deze functie is achterhaald door de functie LoadImage

() HCURSOR LoadCursor HINSTANCE  hInstance, / / ingang naar toepassingsexemplaarLPCTSTRlpCursorName / / naam tekenreeks of cursor resource identifier);
 

Parameters

hInstance
Omgaan met een exemplaar van de module waarvan het uitvoerbare bestand waarin de cursor moet worden geladen.
lpCursorName
Aanwijzer naar een op null eindigende tekenreeks die de naam van de cursor resource bevat moet worden geladen. U kunt ook kan deze parameter bestaan uit de resource-id in het woord van de lage-orde en nul in de eersterangs woord. De macro MAKEINTRESOURCE kan ook worden gebruikt om deze waarde te creŽren.

Een van de vooraf gedefinieerde Win32 cursors wilt gebruiken, moet de toepassing de hInstance parameter instellen op NULL en de parameter lpCursorName om een de volgende waarden:
Waarde Beschrijving
IDC_APPSTARTING Standaardpijl en kleine zandloper
IDC_ARROW Standaard pijl
IDC_CROSS Draadkruis
IDC_HAND Windows NT 5.0 en hoger: Hand
IDC_HELP Pijl en vraagteken
IDC_IBEAM I-vormig symbool
IDC_ICON Verouderde voor toepassingen gemarkeerd versie 4.0 of hoger.
IDC_NO Hakten cirkel
IDC_SIZE Verouderde voor toepassingen gemarkeerd versie 4.0 of hoger. Gebruik IDC_SIZEALL.
IDC_SIZEALL Vierpuntige pijl die naar Noord, Zuid, Oost en west
IDC_SIZENESW Dubbele pijl wijst ten noordoosten en zuidwesten
IDC_SIZENS Dubbele pijl wijst Noord en Zuid-
IDC_SIZENWSE Dubbele pijl wijst ten noordwesten en zuidoosten
IDC_SIZEWE Dubbele pijl wijst west en Oost
IDC_UPARROW Verticale pijl
IDC_WAIT Zandloper

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de ingang naar de nieuw geladen cursor.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde NULL. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De functie LoadCursor ladingen de cursor resource alleen als het niet is geladen; anders, het haalt de greep aan de bestaande resource. Deze functie retourneert een geldige cursor handvat alleen als de lpCursorName parameter punten aan een resource cursor. Als lpCursorName verwijst naar elk type resource andere dan een cursor (bijvoorbeeld een pictogram), de geretourneerde waarde is niet nul, zelfs al is het niet een geldige cursor handvat.

De functie LoadCursor zoekt in de meest geschikte voor de cursor voor het huidige weergaveapparaat cursor resource. De cursor resource kunnen een bitmap kleur of zwart-wit.

Windows CE: De cursor component gebruiken wanneer de doelcomputer een platform dat biedt geen ondersteuning voor muiscursors. De enige cursor die deze component ondersteunt is de cursor wachten (IDC_WAIT). De functie LoadCursor in combinatie met de functie SetCursor de cursor wachten.

SetCursor (LoadCursor (NULL, IDC_WAIT))

De mcursor-component gebruiken wanneer de doelcomputer een platform die ondersteuning biedt voor muiscursors. Dit onderdeel ondersteunt de functie LoadCursor de dezelfde manier Windows desktopplatforms doen, behalve dat het ondersteunt alleen monochrome cursors. Windows CE ondersteunt geen kleur cursors. Een poging om te laden van een kleur cursor zal onvoorspelbare resultaten tot gevolg hebben.

Zie ook

Cursors overzicht, Cursor functies, LoadImage, MAKEINTRESOURCE, SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor

Index