GetClipCursor

De GetClipCursor functie haalt de schermcoördinaten van het rechthoekige gebied waarop de cursor is beperkt.

BOOL GetClipCursor ()  LPRECT  lpRect / / adres van structuur voor rechthoek);
 

Parameters

lpRect
Pointer naar een RECT structuur die de schermcoördinaten van de rechthoek beperken ontvangt. De structuur krijgt de afmetingen van het scherm als de cursor niet tot een rechthoek beperkt zich.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De cursor is een gedeelde bron. Als een toepassing de cursor met de ClipCursor functie beperkt, moet het later de cursor loslaat met ClipCursor voordat het afstaan van besturingselement naar een andere toepassing.

Het aanroepende proces moeten WINSTA_READATTRIBUTES toegang tot het venster station.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Cursors overzicht, Cursor functioneert, ClipCursor, GetCursorPos, RECT

Index