ShowCursor

De ShowCursor functie weergeven of verbergen van de cursor.

int () ShowCursor BOOL  bvertonen / / cursor zichtbaarheid vlag);
 

Parameters

bvertonen
Geeft aan of de interne vertoning teller moet worden verlaagd of Oplopend. Als bvertonen TRUE is, wordt de weergave telling verhoogd door een. Als bvertonen FALSE is, wordt de graaf van weergave verlaagd door een.

Retourwaarden

De retourwaarde geeft de nieuwe weergave teller.

Opmerkingen

Deze functie stelt een interne vertoning teller die bepaalt of de cursor moet worden weergegeven. De cursor wordt alleen weergegeven als de weergave telling groter dan of gelijk aan 0 is. Als een muis is geďnstalleerd, is de eerste weergave telling 0. Als geen muis is geďnstalleerd, is de weergave graaf –1.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Cursors overzicht, Cursor functies, ClipCursor, GetCursorPos, SetCursor, SetCursorPos