Cursor berichten

Het volgende bericht wordt gebruikt met cursors.

WM_SETCURSOR