Zoeken en vervangen van dialoogvensters

Het dialoogvenster zoeken waarin de gebruiker een tekenreeks om te zoeken naar, evenals opties gebruiken bij het zoeken naar tekst in een document opgeven. Het dialoogvenster vervangen waarin de gebruiker opgeven om te zoeken naar een tekenreeks en een vervangende tekenreeks, evenals opties om te controleren de werking.

U maakt en een dialoogvenster zoeken weergeven door een FINDREPLACE structuur initialiseren en de structuur doorgeven aan de functie FindText . U maakt en verschijnt het dialoogvenster vervangen door een FINDREPLACE structuur initialiseren en het passeren van de structuur aan de functie ReplaceText.

De volgende afbeelding ziet u een typische dialoogvenster zoeken.

De volgende afbeelding ziet u een typische dialoogvenster vervangen.

In tegenstelling tot andere algemene dialoogvensters zijn de dialoogvensters zoeken en vervangen niet-modusgebonden. Een niet-modaal dialoogvenster kan de gebruiker schakelen tussen het dialoogvenster en het venster die het heeft aangemaakt. Dit is handig voor het laten van de gebruiker zoeken naar een string, overschakelen naar het toepassingsvenster van de om te werken op de tekenreeks en ga terug naar het dialoogvenster om te zoeken naar een andere tekenreeks zonder de opdracht nodig om te openen in het dialoogvenster herhalende.

Als de functie FindText of ReplaceText met succes in het dialoogvenster maakt, wordt de greep van het dialoogvenster. U kunt dit handvat verplaatsen en communiceren met het dialoogvenster. Als de functie geen in het dialoogvenster maken, wordt NULL geretourneerd. U kunt de oorzaak van een fout door de CommDlgExtendedError -functie de uitgebreide foutwaarde ophalen.