Lettertype dialoogvenster initialisatie vlaggen

Voor het aanroepen van ChooseFont, moet de vlaggen lid van de structuur van de CHOOSEFONT CF_SCREENFONTS, CF_PRINTERFONTS of CF_BOTH, om aan te geven of het dialoogvenster moet de lijst schermlettertypen, printerlettertypen of beide opgeven. Als u CF_PRINTERFONTS of CF_BOTH opgeeft, moet de hDC lid van de CHOOSEFONT structuur een handvat aan de apparaatcontext van een voor de printer opgeven.

U kunt de vlaggen lid of uitschakelen enkele van de besturingselementen van het dialoogvenster, en kunt u de vlaggen lid in combinatie met andere leden van de CHOOSEFONT bepalen de beginwaarden van sommige besturingselementen.

 †††De besturingselementen waarmee de gebruiker te selecteren kleuropties, onderstreping en strikeout wilt weergeven
 †††De beginwaarden van het lettertype, de tekenstijl, grootte, Strikeout en onderstreping besturingselementen van het dialoogvenster opgeven
 †††Het besturingselement tekenstijl op een opgegeven opmaakprofielnaam initialiseren
 †††De toepassen knop moet worden weergegeven
 †††De Help-knop moet worden weergegeven
 †††Beperken van de lettertypen in het dialoogvenster weergegeven
 †††De lettertype-namen, stijlen, beperken en wijs maten die de gebruiker kan opgeven
 †††Te beperken of uitschakelen van de Scripts keuzelijst met invoervak

Index