Callback-Object voor het eigenschappenvenster afdrukken

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

Een toepassing die een eigenschappenvenster afdrukken wordt weergegeven kunt implementeren op een object te ontvangen meldingen en berichten van de PrintDlgEx functie, terwijl het eigenschappenvenster wordt weergegeven. Om een object, een aanwijzer naar het object opgeven in het lid lpCallback van de PRINTDLGEX structuur.

Het object terugbellen moet de IPrintDialogCallback -interface implementeren. De PrintDlgEx functie roept IPrintDialogCallback methoden in de volgende situaties:

De callback-object ook ten uitvoer moet leggen de IObjectWithSite interface. De functieaanroepen PrintDlgEx de IObjectWithSite::SetSite methode te passeren een pointer naar een IPrintDialogServices -interface naar een toepassing. De IPrintDialogCallback methoden kunnen gebruiken de IPrintDialogServices -interface voor het ophalen van informatie over de geselecteerde printer. De IPrintDialogServices -interface is ook handig voor toepassingen die extra pagina's te volgen op de pagina Algemeen van het eigenschappenvenster afdrukken maken. Het dialoogvenster vak procedures voor de extra pagina's kunnen IPrintDialogServices methoden aanroepen.