CDN_SELCHANGE

De CDN_SELCHANGE melding wordt verzonden door een Verkenner-stijl Open dialoogvenster of Opslaanals gemeenschappelijkwanneer de selectie wordt gewijzigd in de keuzelijst die de inhoud van de geopende map of directory wordt weergegeven. Uw OFNHookProc haak procedure ontvangt dit bericht in de vorm van een WM_NOTIFY bericht .

CDN_SELCHANGE lpon = lParam (LPOFNOTIFY) 
 

Parameters

lpon
Aanwijzer naar een OFNOTIFY structuur.

De OFNOTIFY structuur bevat een NMHDR structuur waarvan code lid geeft aan de berichtgevingscode CDN_SELCHANGE.

Retourwaarden

De retourwaarde wordt genegeerd.

Opmerkingen

Het systeem stuurt deze melding alleen als het dialoogvenster is gemaakt met de waarde OFN_EXPLORER.

Krijgen de naam van het zojuist geselecteerde bestand of de map, de haak procedure kan de CDM_GETFILEPATH of CDM_GETSPEC bericht sturen te de common dialog box.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, CDM_GETFILEPATH, CDM_GETSPEC, GetOpenFileName, GetSaveFileName, , NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, WM_NOTIFY

Index