CDM_SETCONTROLTEXT

Het CDM_SETCONTROLTEXT bericht wordt de tekst voor het opgegeven besturingselement in een Verkenner-stijl Open dialoogvenster of Opslaanals gemeenschappelijk. Het dialoogvenster moet zijn gemaakt met de vlag OFN_EXPLORER; anders mislukt het bericht .

 CDM_SETCONTROLTEXT
wParam = id (WPARAM); 
lParam = (LPARAM) (LPSTR) tekst; 
 
/ / macro overeenkomt
VOID CommDlg_OpenSave_SetControlText (hdlg, id, tekst) 

Parameters

hdlg
Handvat van de gemeenschappelijke dialoogvenster vak venster om het bericht te ontvangen.
id
Id van het besturingselement aan waarvan de tekst is ingesteld.
tekst
Pointer naar een op null eindigende tekenreeks de nieuwe tekst voor het besturingselement opgeven.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENBESTANDSNAAM

Index