CDN_TYPECHANGE

De CDN_TYPECHANGE melding wordt verzonden door een Verkenner-stijl Open dialoogvenster of Opslaanals gemeenschappelijkwanneer de gebruiker een nieuw bestandstype kiest in het vak Bestandstypen combo. Uw OFNHookProc haak procedure ontvangt dit bericht in de vorm van een WM_NOTIFY bericht .

CDN_TYPECHANGE lpon = lParam (LPOFNOTIFY) 
 

Parameters

lpon
Adres van een OFNOTIFY structuur.

De OFNOTIFY structuur bevat een NMHDR structuur waarvan code lid geeft aan de berichtgevingscode CDN_TYPECHANGE.

De OFNOTIFY structuur bevat ook een aanwijzer naar een NAAMOPENBESTAND structuur waarvan nFilterIndex lid geeft aan de index gebaseerd op één van de zojuist geselecteerde bestand type filter.

Retourwaarden

De retourwaarde wordt genegeerd.

Opmerkingen

Het systeem stuurt deze melding alleen als het dialoogvenster is gemaakt met de waarde OFN_EXPLORER.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, OPENBESTANDSNAAM, WM_NOTIFY

Index