IPrintDialogCallback::SelectionChange

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

De PrintDlgEx functie roept de methode SelectionChange wanneer de gebruiker een andere printer uit de lijst met geďnstalleerde printers op de pagina Algemeen van het eigenschappenvenster Afdrukken selecteert .

HRESULT SelectionChange() 

Parameters

Geen.

Retourwaarden

Return S_OK om te voorkomen dat de functie PrintDlgEx de standaardacties uitvoert.

S_FALSE om PrintDlgEx uit te voeren zijn standaardacties, waaronder aanpassingen aan de exemplaren, sorteren, Afdrukbereik en artikelen retourneren.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 5.0 of hoger vereist.
Windows:Niet-ondersteunde.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, IPrintDialogCallback, PrintDlgEx

Index