GetOpenFileName

De functie GetOpenFileName maakt een Open common dialog box waarmee de gebruiker opgeven van het station, map en de naam van een bestand of reeks bestanden om te openen.

() BOOL GetOpenFileName LPOPENFILENAME  lpofn / / adres van structuur met initialisatie / / gegevens);
 

Parameters

lpofn
Aanwijzer naar een NAAMOPENBESTAND structuur waarin de gegevens gebruikt voor het initialiseren van het dialoogvenster. Als GetOpenFileName resultaat geeft, bevat deze structuur informatie over het bestandsselectie van de gebruiker.

Retourwaarden

Als de gebruiker een bestandsnaam moet worden opgegeven en op de knop OK klikt, wordt de retourwaarde is aan nul. De buffer waarnaar wordt verwezen door het lid lpstrFile van de NAAMOPENBESTAND structuur bevat het volledige pad en de bestandsnaam opgegeven door de gebruiker.

Als de gebruiker annuleert of sluit u het dialoogvenster openen of een fout optreedt, is de retourwaarde nul. Om uitgebreide foutinformatie, roept de functie CommDlgExtendedError , die in één van de volgende waarden resulteren kan:

CDERR_FINDRESFAILURE CDERR_NOHINSTANCE
CDERR_INITIALIZATION CDERR_NOHOOK
CDERR_LOCKRESFAILURE CDERR_NOTEMPLATE
CDERR_LOADRESFAILURE CDERR_STRUCTSIZE
CDERR_LOADSTRFAILURE FNERR_BUFFERTOOSMALL
CDERR_MEMALLOCFAILURE FNERR_INVALIDFILENAME
CDERR_MEMLOCKFAILURE FNERR_SUBCLASSFAILURE

Opmerkingen

Begin met Windows 95 en Windows NT versie 4.0, biedt het dialoogvenster openen standaard gebruikersinterface functies die vergelijkbaar met de Windows Verkenner zijn. U kunt een OFNHookProc haak procedure voorzien in een Verkenner-stijl Open dialoogvenster. Opdat de haak procedure, de OFN_EXPLORER en OFN_ENABLEHOOK vlaggen instellen in de vlaggen lid van de NAAMOPENBESTAND structuur en geef het adres van de haak-procedure in de lpfnHook lid.

Windows 95 en Windows NT blijven de oude-stijl Open dialoogvenster voor toepassingen die willen handhaven een user-interface consistent met de Windows 3.1 of Windows NT 3.51 user-interface ondersteunen. De oude-stijl in het dialoogvenster openen weergeven, een OFNHookProcOldStyle haak procedure inschakelen en controleer of de OFN_EXPLORER vlag niet is ingesteld.

Als u wilt weergeven een dialoogvenster weergegeven waarmee de gebruiker een map in plaats van een bestand selecteert, roept de SHBrowseForFolder -functie.

Windows CE: Niet alle leden van de NAAMOPENBESTAND structuur zijn in Windows CE gedefinieerd. Zie het onderwerp voor de NAAMOPENBESTAND structuur voor informatie over de gedefinieerde leden,.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.
Bibliotheek importeren:Gebruik comdlg32.lib.
Unicode:Geïmplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, Common Dialog Box functioneert, CommDlgExtendedError, GetSaveFileName, OFNHookProc , OFNHookProcOldStyle, NAAMOPENBESTAND, SHBrowseForFolder

Index